บริษัท สตาร์มีเดีย มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนนิ้ว รุ่น TIP F18+ Access Control จำนวน 1 ชุด

F18

ขอบพระคุณที่ไว้วางใจสินค้า และบริการของ ไทม์ แอคเซส โซลูชั่น ติดตั้งที ซ.ศูนย์วิจัย ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310