บริษัท เอนี่ไอ จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น Smart AC1 /ID จำนวน 1 เครื่อง

1WT

บริษัท เอนี่ไอ จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น Smart AC1 /ID จำนวน 1 เครื่อง

สนใจสินค้าและบริการจาก บริษัท ไทม์ แอคเซส โซลูชั่น จำกัด
ติดต่อโดยตรงที่เบอร์โทรศัพท์ 02-509-7770
เวปไซด์ http://www.timeaccesssolution.com/
สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ http://www.fingerscan.net/