บริษัท ชิโมฮิร่า อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TMI68C PLUS จำนวน 2 เครื่อง

1WT

บริษัท ชิโมฮิร่า อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TMI68C PLUS จำนวน 2 เครื่อง
ขอบพระคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจสินค้าและบริการจาก ไทม์ แอคเซส ฯ