ATT 2 LINE โปรแกรมเสริมสำหรับส่งข้อมูลการสแกนเข้าออกไปแจ้งเตือนใน LINE

Untitled

ATT 2 LINE โปรแกรมเสริมสำหรับส่งข้อมูลการสแกนเข้าออกไปแจ้งเตือนใน LINE

โปรแกรมเสริมแจกฟรีสำหรับผู้ที่ซื้อ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ จาก Time Access โดย ATT2LINE เป็นโปรแกรมที่อยู่ในชุดติดตั้งโปรแกรม TAS-ATT V5 โปแกรมสำหรับคำนวณเวลาทำงาน เมื่อติดตั้งโปรแกรมแล้วจะพบกับ ไอคอน ATT2LINE ที่ลูกค้าสามารถสร้าง token id จากระบบ Line แล้วนำมากรอกในโปรแกรม เพื่อใช้แจ้งไป LINE ของ ผู้ดูแลหรือเจ้าของ บริษัท ส่วนที่โปรแกรม TAS-ATT ก็จะมีช่อง Token ให้ผู้ดูแลสร้ามากรอก token ของ Line ที่พนักงานในบริษัท สร้างเอาไว้มากรอกได้ เมื่อมีการสแกนนิ้วผ่านที่เครื่อง เมื่อเปิดโปรแกรมนี้ไว้แล้วมีการเชื่อมต่อกับเครื่อง โปรแกรมจะทำหน้าที่ส่งต่อข้อมูลให้กับ ผู้ดูแลหรือเจ้าของ บริษัท ทราบว่าพนักงานของตนเองเข้างานตอนกี่โมง เป็นใครชื่ออะไร และก็จะส่งไปยัง Line ของพนักงาน เพื่อให้ทราบว่าตนเองสแกนเข้างาน ออกงานเมื่อใด เป็นการ รีเซ็คว่า ตนเองทำการสแกนนิ้วผ่านเป็นที่เรียบร้อย

Untitled2

แนวทางการนำไปใช้งานก็เพื่อให้ เจ้าของบริษัททราบ หรือฝ่ายบุคคลทราบ ส่วนของพนักงานก็เป็นการเช็คว่า ตนเองสแกนลงเวลาไปเรียบร้อยและมีข้อมูลแล้ว ไม่ต้องพวงว่าจะสแกนนิ้วได้หรือไม่ได้ผ่านแล้วไม่มีข้อมูล

โดยการใช้งาน ATT2LINE จะต้องทำการเปิดโปรแกรมเอาไว้ตลอดเวลาเพื่อใช้ส่งต่อข้อมูลไปยัง LINE โปรแกรมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เน้นอัพเดดความสามารถให้ใช้งานได้ตรงกับผู้ใช้มากที่สุด สนใจอยากใช้งาน เลือกซื้อสินค้ากับ ไทม์ แอคเซส เลือกรุ่นที่เชื่อมต่อเป็น IP ได้แล้ว เพียงเท่านี้ผู้ใช้ก็จะได้ใช้งาน ฟังชั่น เสริมที่ช่วยให้การทำงาน สะดวกทั้งเจ้าของและพนักงานได้เช่นเดียวกัน