ATT2LINE โปรแกรมสำหรับตั้งค่าระบบส่งแจ้งการเข้าออกผ่าน LINE

ATT2LINE เป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่ตั้งค่า ต่างๆ เกี่ยวกับระบบ ส่ง LINE

 

สถานนะปัจจุบัน อัพเดดถึง เวอร์ชั่น 2.0.1 ใช้งานร่วมกับเครื่องสแกนที่รองรับระบบ ATT2LINE ที่ซื้อเครื่องจาก Time Access เท่านั้น

 

ลูกค้าสามารถติดต่อฝ่าย support ของเรา เพื่ออัพเดดโปรแกรม จากเวอร์ชั่นเก่า เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดได้ โดยติดต่อผ่าน LINE ID ที่ @ timeaccess  ครับ โดยมี @ นำหน้า

หรับผู้ที่ซื้อ เครื่องสแกนรุ่นต่างๆ ที่รองรับระบบ ATT2LINE จาก Time Access สามารถใช้โปรแกรม  ATT2LINE เพื่อทำการตั้งค่าและจัดการระบบส่ง LINE ไปยังมือถือ โดยเป็นโปรแกรมที่ใช้คู่กับโปรแกรม ATT5 เมื่อตั้งค่าต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถ ปิดโปรแกรม หรือปิดคอม ไม่ต้องเปิดทิ้งไว้ ได้ทันที ..

ATT2LINE ระบบใหม่ เป็นระบบเฉพาะของ บ. ไทม์ แอคเซส ต่างจากที่อื่น ATT2LINE สะดวก ไม่ต้องเปิดคอม เปิดโปรแกรม ช่วยในการส่ง LINE  ..