บริษัท ยู.ที.ซี.เทค จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือและสแกนใบหน้า รุ่น MB660 จำนวน 1 เครื่อง

1WT

บริษัท ยู.ที.ซี.เทค จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือและสแกนใบหน้า  รุ่น MB660 จำนวน 1 เครื่อง
ขอบพระคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจสินค้าและบริการจาก ไทม์ แอคเซส ฯ