บริษัท พีเอชอาร์ มิลเลี่ยน แลบ จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TIP F18 ACCESS จำนวน 1 เครื่อง

1WT

บริษัท พีเอชอาร์ มิลเลี่ยน แลบ จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TIP F18 ACCESS จำนวน 1 เครื่อง
ขอบพระคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจสินค้าและบริการจาก ไทม์ แอคเซส ฯ