บริษัท เจริญเคเบิลทีวี เน็ตเวอร์ค จำกัด,บริษัท เจริญยิ่ง (8888) จำกัด,บริษัท รับความสุข จำกัด ,บริษัท ส่งความสุข จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TIP 800 พร้อมฐานรอง จำนวน 15 เครื่อง

1WT 1WT2 1WT3 1WT4


1WT5 1WT6 1WT7 1WT8 1WT9 1WT10

บริษัท เจริญเคเบิลทีวี เน็ตเวอร์ค จำกัด,บริษัท เจริญยิ่ง (8888) จำกัด,บริษัท รับความสุข จำกัด ,บริษัท ส่งความสุข จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TIP 800 พร้อมฐานรอง จำนวน 15 เครื่อง

ขอบพระคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจสินค้และบริการจาก ไทม์ แอคเซส