บริษัท ซอฟท์เพาเวอร์ ไอที ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TIP F18 (Access) จำนวน 1 เครื่อง

1WT

บริษัท ซอฟท์เพาเวอร์ ไอที ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TIP F18 (Access) จำนวน 1 เครื่อง
ขอบพระคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจสินค้าและบริการจาก ไทม์ แอคเซส ฯ