บริษัท ข้าวปั้นเอโดะ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่นTIP 800 พร้อมฐานรอง จำนวน 1 เครื่อง

1 WTบริษัท ข้าวปั้นเอโดะ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่นTIP 800 พร้อมฐานรอง จำนวน 1 เครื่อง
ขอบพระคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจสินค้าและบริการจาก ไทม์ แอคเซส ฯ